Annons:
ToppBlogg.se Lägg till din blogg
visa alla Allmänt Bil/MC Data/IT Ekonomi & Finans Film/Tv Filosofi/Religion Fotobloggar Företagsbloggar Hem & Inredning Humor Hälsa Kultur Litteratur Marknadsföring Mat Miljö Mode & kläder Musik Nöjen Personligt Politik Resor Sex & Samlevnad Shopping Spel & Dobbel Sport Teknik Lägg till blogg logga in & ändra blogg Om ToppBlogg.se / faq Kontakta oss

rupeba


Kristen sajt med aktuellt, kommentarer, dagens andakt mm


Homepage » Besök rupeba

Inlägg i rupeba

TV-gudstjänst från Frälsningsarmén i Nässjö
Missade du TV-gudstjänsten från kåren i Nässjö? Klicka på länken för att se gudstjänsten på webben. Gudstjänst 081026 Gudstjänst från Frälsningsarmén i Nässjö. Musiker och sångare från Frälsningsarmens kår i Nässjö medverkar med frälsningsofficer Sara Beijer som mötesledare. Överstelöjtnant Edda Svedman predikar över temat "Förlåtelse utan gräns".

Joyce Meyer: "Ta ansvar!"
Joyce Meyer skriver i den amerikanska tidskriften Charisma Magazine under rubriken "Ta ansvar". Artikeln återges fritt översatt till svenska. Länk till den engelska versionen i Charisma Magazine>> Det verkar som om många människor i dag inte vet så mycket om vad det innebär att vara ansvarsfull. Alltför många människor tänker att de på något sätt har rätt till framgång i livet utan att göra något själva. Men vi kan inte uppnå något i livet om vi inte är lydiga mot Gud. Att ta ansvar innebär att handla avsiktligt, och det innebär att du är aktiv i det som du brinner för. Jesus uppmuntrar oss att vara aktiva i det som kan förbereda oss för vår framtid. Att vara aktiva i att studera Guds ord kommer hjälpa oss att ta ansvar. Vi kan inte göra det som är rätt om vi inte vet vad som är rätt. Om du inte har gjort så mycket för att hjälpa dig själv eller andra människor, så sätt igång, för ju längre du fortsätter att göra ingenting, ju mindre kommer du att vilja göra något. Bibeln förser osss med ganska noggranna instruktioner som vi får följa. Bland annnat sådana saker som att be, läsa Guds ord, att vara en välsignelse för andra människor, arbeta med våra händer, ta ansvar för det som är vårt ansvar, att inte förtala, döma eller kritisera. Vi uppmanas att förlåta, att vägra att bli sårade och att stå emot bitterhet. Så vi är verkligen uppmanade att vara ansvarsfulla, aktiva och att göra vad som på oss ankommer. Ju mer vi blir aktiva i vår lydnad till Gud, ju mer växer vår glädje och frid. Men dessvärre upplever jag att många människor inte tar detta ansvar eller ens förstår att deras framtid beror på hur de väljer att agera. Så var det med mig en gång i tiden. Jag tillbringade år då jag tyckte synd om mig själv, men jag undvek konsekvent att ta ansvar för mitt liv. Även om det är lättare att följa våra känslor, så krävs det andlig mognad att göra det Jesus skulle ha gjort i varje situation. Han slösade verkligen inte bort sin tid med att tycka synd om sig själv. Han tyckte inte synd om sig själv då Petrus förnekade honom eller när Judas förrådde honom. Han tyckte inte synd om sig själv när hans bröder skämdes för honom eller när hans lärjungar gjorde honom besviken under den svåraste tiden i hans liv. Jesus fortsatte att ta ansvar för det Gud hade kallat honom att göra, och Han fortsatte att hålla sin blick på det, också då andra vandrade bort från kallelsen. När livet eller människor gör oss besvikna, så är vårt ansvar att förbli fasta och att fortsätta mot Guds mål med våra liv. Vi kommer inte att hållas ansvariga för vad andra människor gör, men vi kommer att hållas ansvariga för våra egna handlingar. Jag vill verkligen inte stå inför Gud en dag och få frågan varför jag slösade bort min tid med självömkan. Jag uppmuntrar dig att ta ansvar för dina känslomässiga reaktioner på livet. Även om dina känslor är på väg att få dig att sjunka, kan du ropa på Gud som kommer att lyfta upp dig. Han kommer att ge dig styrkan att vara fast. Bibeln påminner oss om det: "Välsignad är den människa som du disciplinerar och ger vägledning, Herre, och lär honom din lag, så att du kan ge honom kraft att förbli stilla under prövningens dagar.." (Fritt efter Ps 94:12-13 The Amplified Bible). Detta bibelavsnitt säger inte att Gud håller oss lugna. Den säger att Han ger oss kraft att förbli stilla, lugna. Vi samarbetar med Gud. Hans del är att ge oss förmåga och vår del är att ta ansvar. Att ta ansvar innebär att handla efter den förmåga vi har. En människa som inte tar ansvar vill att Gud ska göra allt medan han själv inte gör något annat än att följa sina känslor. Du kan bekänna nu: "Jag har varit på min sista tyck-synd-om-dig-själv-fest." Jag kan försäkra dig att du kommer att må mycket bättre till slut om du tar ansvar än om du undviker det. Livet är inte alltid rättvist, men det är Gud! Orsaken att det är du som måste ta ansvar för ditt liv är att det inte finns någon som bryr sig om ditt liv så mycket som du. Naturligtvis bryr sig Gud om ditt liv, men Han kommer aldrig att göra din del. Han ger dig förmåga att ta ansvar, men Han understryker att Han inte kommer att ta ditt ansvar ifrån dig. Jag uppfordrar dig att stå fast, ta ansvar och börja samarbeta med Gud för att kunna leva det bästa liv du nånsin kan leva.

Annas eviga om aborter
"När blir ett barn till? Är det vid befruktningen eller när det föds? Eller någon gång däremellan? Frågan är central i abortdebatten. Och om det inte är barn som aborteras - varför begravs de då på en kyrkogård? Anna Lindman Barsk bjuder in gäster som aldrig annars skulle dela middagsbord, människor som har diametralt olika åsikter i livsavgörande frågor. I premiärprogrammet medverkar Marcus Birro, författare, Hanne Kjöller, ledarskribent, och Mats Selander, ordförande i föreningen Människorätt för ofödda." Se programmet i repris: Annas Eviga 081025 Läs kommentar på Bengts blogg>> Dagen>> Det första avsnittet av "Annas eviga" handlade om abort. -Hanna Kjöller reagerade mot att det var huvudsakligen män som hade synpunkter på om kvinnans skulle göra abort eller inte. -Marcus Birro reagerade starkt på att han inte skulle få ha en åsikt om man skulle abortera hans barn eller inte. Birro menade vidare att det är föräldrarna själva och ingen annan som ska ta beslutom abort eller inte. -Mats Selander hade uppfattningen att aborter är folkmord, men att det inte var kvinnan som var mördaren, utan läkaren som utförde aborten. Jag tycker att det var positivt att Mats Selander inte la skulden på kvinnan, som ofta är i mycket trängd situation inför abortbeslutet. Men jag tycker inte att det är endast läkarna som är de som är ansvariga för folkmordet, utan även politiker som beslutar om aborter eller inte. Jag fick intrycket att alla tre i panelen hade uppfattningen att abort är att ta ett liv. Med den utgångspunkten är det svårt att förstå Hanne Kjöllers hållning att män inte ska ha rätt att ha prinicipiella synpunkter på om man ska ta liv eller inte. Lika svårt att förstå är Birros synpunkt att ingen annan än föräldrarna skulle ha rätt att ha en uppfattning om det riktiga eller felaktiga med aborter. Det är klart att alla människor i en demokrati har rätt att ha synpunkter om man i sin kultur vill legalisera att ta liv eller inte. Det vore bättre om samhället underlättade för kvinnor att föda sitt barn, även om de inte anser att det har möjlighet att ta föräldraansvaret. Det finns många barnlösa par som längtar efter att få välkomna det barn de inte kunde få själva. peppebaron

Politiskt "chicken race" om äktenskapslagen
Dagen skriver: I förra veckan fördes frågan om könsneutrala äktenskap upp till partiledarnivå. Därmed närmar sig slutet på ett "chicken race" som inleddes valnatten 2006. Ett "chicken race" är en tävling som går ut på att två bilar kör i full fart mot varandra. Den som viker undan först är en fegis.Alliansen satte sig i en gemensam regering, väl medvetna om att det finns en fråga där ingen av dem vill ge sig. Läs också: Staten äger inte begreppet äktenskap>> Fakta: Det här är de alternativ som diskuterats>>

Högerns kris & vänsterns dilemma
Nerikes Allehanda publicerade 2008-10-22 en artikel av Mats Tunehag, Dag Wilund och Per-Olof Hermansson. Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet, med rubriken Högerns kris och vänsterns dilemma.   I huset bredvid börsen i New York svors USA:s första president George Washington in. Det är viktigt att se dagens kris i ett längre perspektiv. Ingen seriös USA-kännare förnekar att USA:s grundande och konstitution har djupa kristna rötter och värderingar. Dessa etiska och moraliska ramar har guidat USA genom kriser men även gjort landet framgångsrikt och folket välmående, även om enskilda amerikaner är undantag.   Utifrån en kristen människosyn förstod man att människan har förmåga att både vara osjälvisk och självisk, kämpa för det gemensamma goda och sträva egoistiskt efter egna snöda vinningar. Alla människor är giriga – demokrater och republikaner. Därför har man från början byggt in etiska ramverk och kontrollstationer, i Montesquieus anda.   Men när högerns nyliberaler kastade loss det moraliska ankaret så växte antalet företagsskandaler och kollapser samtidigt som företagsledare kammade hem hundratals miljoner kronor. Men det är inte rätt att ensidigt anklaga republikaner för dagens kris. Vad svensk media inte rapporterar är att det är demokraternas lagar och regler som i hög grad varit en katalysator till dagens kreditkollaps.   Presidenterna Carter och Clinton genomförde lagar som tvingade låneinstitutioner att ge högriskbolån till dem som inte hade ekonomisk bärighet att betala lånen. Demokraternas favoriter som fått stort stöd av demokrater i kongressen var Fannie Mae och Freddie Mac. Det var dessa två bolåneinstitut som i hög grad utlöste krisen.    Demokraternas dilemma är goda ambitioner som saknar verklighetsgrund i hur marknaden måste fungera för att dylika kriser inte ska hända. Det behövs både frihet och ramar, men det måste utgå ifrån en fast värdegrund. Detta är även den svenska vänsterns dilemma och de svenska ultraliberalernas kris.   Historien lär att frihet, jämlikhet och broderskap måste kombineras. Idag ser vi konsekvenserna av spekulationsekonomin som haft alltför stor frihet utan tillräckliga ramar. För mycket jämlikhet och påtvingad nivellering ser vi förskräckande spår av i Nordkorea och gamla östblocket. Vi behöver sträva efter broderskap som kan balansera och skydda både friheten och jämlikheten. Det är en grundläggande biblisk tanke – uttryckt av Jesus själv – att individen ska tänka på sina medmänniskors bästa. Samtidigt är det oförenligt med kristna värderingar att påtvinga en kollektivistisk tvångströja som kränker mänsklig värdighet och frihet.   Jesus talar om en entreprenörs goda förvaltarskap som gav god avkastning, men tillrättavisar den som av rädsla ”grävt ned sitt pund”. Den judisk-kristna värdegrunden är ytterst relevant för att skapa ett näringsliv och samhälle som är framgångsrikt och hållbart.   Vi måste också se saker och ting i globala och historiska perspektiv. Där marknaden inte fungerar, där vänsterns statliga toppstyrning finns, där är det som absolut värst i de flesta avseenden. Jämför exempelvis Sydkorea med Nordkorea.   För 50 år sedan var Sydkorea på samma nivå som Burkina Faso. Idag är det ett av världens rikare länder som är världsledande när det gäller bredband till alla. Idag är medellivslängden 30 år högre än då landets modernisering inleddes på 1960-talet. Gradvis har landet växt i demokrati och mänskliga rättigheter och landets stora andel kristna har gjort en positiv skillnad för människors totala välfärd.    Nordkorea å andra sidan är genomreglerat, marknaden är inte fri och staten styr in absurdum. När det gäller människors välfärd tillhör man nästan en annan planet. Nordkoreanen är i genomsnitt sju centimeter kortare än kusinerna söderöver – på grund av undernäring. Matbristen är konstant och svältdöden är inte fjärran. En undersökning visar att ungefär var tredje Nordkorean har en familjemedlem som dött av svält. Var 40:e person har avtjänat straff i Nordkoreas koncentrationsläger. Listan av hemskheter och dysfunktioner kan göras förskräckligt lång. Men här ett tydligt och tragiskt exempel på vad som händer där marknaden inte fungerar.   Vi måste också påminna oss om den misär som hundratals miljoner människor levde i under årtionden i kommunistblocket – där marknaden inte tilläts fungera. Men en rå kapitalism är inget gott alternativ; en marknadsekonomi måste bygga på både en personligt integrerad etik men även ramverk av etiska regler. Företagande, handel och affärsutveckling är inte bara nödvändigt men också något som kan och bör betjäna det allmänna goda.   Datapionjären Dave Packard sa: ”Många människor antar – felaktigt – att ett företag existerar för att tjäna pengar och göra en vinst. Även om det är en viktig funktion i ett företags liv, så måste vi gå djupare och förstå de verkliga skälen för vår existens. Människor kommer samman och samverkar i ett företag för att uppnå något gemensamt som man inte kan göra enskilt – för att bidra till samhällets utveckling.”   Mats Tunehag, journalist       Dag Wilund, egen företagare, styrning av komplexa organisationer          Per-Olof Hermansson, egen företagare, data Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet   Artikeln är publicerad i Nerikes Allehanda 08-10-22  

Förlåtelse utan gräns
Blodomloppet går två vägar. Till hjärtat och från hjärtat. Om det inte kommer något blod till hjärtat, så kommer det inte heller något blod från hjärtat. Om det inte kommer något blod från hjärtat kan det inte heller flöda något blod till hjärtat. Genom Jesu död på korset får vi ta emot förlåtelse för all vår synd och allt vad vi gjort fel, "...och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd." (1 Joh 1:7). Det handlar om förlåtelsens blod som flyter till oss, till hjärtat. Tänk att det finns förlåtelse utan gräns. Tänk att Jesus dog på korset för att min synd skulle bli förlåten och för att jag skulle bli försonad med Gud. Människor försöker på alla möjliga sätt att lindra den skuld man går och bär för allt fel man gjort i livet. Man försöker lindra skulden för alla människor man skadat genom sina ord och handlingar. Man försöker olika vägar och bortförklaringar för att försöka må lite bättre. -Det var inte mitt fel.  -Alla gör ju så.  -Det är väl inte så farligt. Men normalt försvinner inte skulden av alla bortförklaringar. Det finns ett bättre sätt: "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh :9) Genom att bekänna våra synder för Jesus kan vi både bli förlåtna och renade. Vi behöver inte bära på skulden längre. Inte för att vi har blivit perfekta, utan för att Han som är perfekt har tagit vår skuld på sig för att vi skulle gå fria. Det är förlåtelsen som vi tar emot. Det är blodet som flyter till hjärtat. Förlåtelse utan gräns. Men ofta sätter vi själva en gräns för den förlåtelse vi kan ta emot. Vi ger den inte vidare. För att blodet ska kunna flyta till hjärtat, måste det också finnas ett flöde från hjärtat. Söndagens evangelietext säger: "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er." (Matt 6:14). Det finns ett samband mellan den förlåtelse vi ger ut och den förlåtelse vi tar emot. I bönen Fadervår finns det en begränsning i vår bön om förlåtelse. Vi ber att Gud ska förlåta oss på samma sätt som vi förlåter andra. Det är viktigt att du kan förlåta andra. Inte bara för de andras skull, men för din egen skull. Då en annan människa skadat dig genom sina ord eller på annat sätt, är det lätt att tänka att du ska ge igen. Att du ska visa dem att du inte tolererar att bli behandlad på det sättet. Du kan ligga vaken på nätterna och argumentera om hur orättvist det var och du kan hålla långa försvarstal som ingen annan än du själv lyssnar på. Det kan till och med vara så att den som sa det där till dig inte har en aning om att du blev sårad. Han som gjorde fel går fri och du som inte gjorde fel sitter fast i de orden som blev uttalade. Visst är det orättvist! Det finns människor som har låtit sit liv förstöras av vad någon sa för 30 år sedan. Det har satt sig djupare och djupare tills de har blivit förbittrade människor, ja till och med fysiskt sjuka. Jag har hört talas om människor som har blivit omedelbart helade i det ögonblick de kunde förlåta en annan människa. Sitt inte fast i det som varit. Våga släppa taget om det som skadat dig. Säg till Jesus "Jag vill förlåta, hjälp mig". Då du gör det släpper du förlåtelsens blod vidare från ditt hjärta och du kan börja leva igen. Begränsa inte förlåtelsen. Låt blodet flyta till ditt hjärta, ta emot förlåtelse för vad du har gjort. Låt blodet flyta vidare från ditt hjärta, förlåt dem som sårat dig. Lev i det dubbla flödet. Bli fri från både det du gjort och vad andra gjort mot dig. "Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss." Matt 6:12) Bloggpredikan söndagen den 26 oktober 2008 Tema: Förlåtelse utan gräns Evangeliettext: Matt 6:9-15 peppe (fritt efter jutte)

Kampen för äktenskapet. Sista striden är här??
Det pågår en kamp för äktenskapet i dess nuvarande form. Det pågår en kamp mot äktenskapet i dess nuvarande form. Det pågår utan tvekan en kamp om äktenskapet. (Foto: Noah Good) I den politiska debatten är det tydligt att alla utom Kristdemokraterna är mot det nuvarande äktenskapsbegreppet. I media menar man att striden redan är avgjord DN - Inga kompromisser om homoäktenskap>> SvD - Kristdemokraterna körs över om homoäktenskap>> I den kristna pressen (som bara läses av kristna?) dementeras mediauppgifterna att striden är avgjord. Äktenskapsfrågan ännu inte avgjord>> Hägglund: Vi måste hitta en lag som alla är nöjda med>> Elisabeth Sandlund: Nu krävs en folklig opinion >>  Vi har tidigare skrivit om äktenskapsfrågan här på rupeba.se Hur kan ett helt folk plötsligt byta åsikt?>> En av kommentarerna på det inlägget skriver: "Varför ska det vara så enormt jobbigt att låta äktenskapet stå för ett förhållande mellan en man och en kvinna? Varför låta trendiga modevindar och politisk korrekthet riva upp den världsvida innebörden av begreppet äktenskap? Gayrörelsen och de politiskt korrekta politikerna har förmodligen ett underliggande och outtalat mål med att införa enkönade äktenskap: Att revoltera mot Gud och hans normativa skapelseordning för oss människor. Den här typen av mänskligt uppror mot Skaparens vilja och plan kan bara föra vårt land ännu närmare hans dom över vårt land. Det höga tonfallet och sarkasmerna mot den bibliskt förankrade synen på sexuella relationer och äktenskapet visar med all tydlighet att den här frågan har en stark andlig dimension: Den världsliga (icke-troende) människan känner inte Gud, hans ord och vilja. Den människan lyder inte Gud, utan leds av helt andra krafter. För oss kristna borde därför kampen fokuseras både privat och i kyrkor på bön för hela vårt land och att människor ska söka sig till Jesus. Förslaget om enkönade äktenskap är bara en logisk följd av svenska folkets gudsfrånvändhet." Läs även Bengts blogg:  Äktenskapsfrågan en ödesfråga för Sverige>> Läs även MXp:  Blogg- och folkstorm mot Könsneutralitetsexperimentet>> Läs även Uppsala Nya Tidning:  Ersätt inte fakta med tyckande>> Läs även myenemy.se: Semantik och ontoligi i äktenskapsfrågan>> Ytterligare länkar från MXp:s sajt: PRESSEN om äktenskap och könsneutrala äktenskap: Nerikes Allehanda, Sydsvenskan, Dagen, Sydöstran, Dagen, Politikerbloggen, Aftonbladet, Världen idag, Helsingborgs Dagblad, Dagen, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Uppsala Nya Tidning, ETC.se, Världen idag, peppebaron

Södertälje
Frälsningsarmén Södertälje:  En helg med Rut och Peter Baronowsky 25-26 oktober. Anteckningar från söndagspredikan>>  

Veckans län vecka 44-45
Varje vecka presenterar vi en länk från vårt länkarkiv. Veckans länk vecka 44-45 är Credoakademins blogg, . Där får du kommentarer till dagsaktuella händelser ur ett kristet apologetiskt perspektiv.

Annas eviga om aborter
"När blir ett barn till? Är det vid befruktningen eller när det föds? Eller någon gång däremellan? Frågan är central i abortdebatten. Och om det inte är barn som aborteras - varför begravs de då på en kyrkogård? Anna Lindman Barsk bjuder in gäster som aldrig annars skulle dela middagsbord, människor som har diametralt olika åsikter i livsavgörande frågor. I premiärprogrammet medverkar Marcus Birro, författare, Hanne Kjöller, ledarskribent, och Mats Selander, ordförande i föreningen Människorätt för ofödda." Se programmet i repris: Annas Eviga 081025 Läs kommentar på Bengts blogg>> Dagen>> Det första avsnittet av "Annas eviga" handlade om abort. -Hanna Kjöller reagerade mot att det var huvudsakligen män som hade synpunkter på om kvinnans skulle göra abort eller inte. -Marcus Birro reagerade starkt på att han inte skulle få ha en åsikt om man skulle abortera hans barn eller inte. Birro menade vidare att det är föräldrarna själva och ingen annan som ska ta beslutom abort eller inte. -Mats Selander hade uppfattningen att aborter är folkmord, men att det inte var kvinnan som var mördaren, utan läkaren som utförde aborten. Jag tycker att det var positivt att Mats Selander inte la skulden på kvinnan, som ofta är i mycket trängd situation inför abortbeslutet. Men jag tycker inte att det är endast läkarna som är de som är ansvariga för folkmordet, utan även politiker som beslutar om aborter eller inte. Jag fick intrycket att alla tre i panelen hade uppfattningen att abort är att ta ett liv. Med den utgångspunkten är det svårt att förstå Hanne Kjöllers hållning att män inte ska ha rätt att ha prinicipiella synpunkter på om man ska ta liv eller inte. Lika svårt att förstå är Birros synpunkt att ingen annan än föräldrarna skulle ha rätt att ha en uppfattning om det riktiga eller felaktiga med aborter. Det är klart att alla människor i en demokrati har rätt att ha synpunkter om man i sin kultur vill legalisera att ta liv eller inte. Det vore bättre om samhället underlättade för kvinnor att föda sitt barn, även om de inte anser att det har möjlighet att ta föräldraansvaret. Det finns många barnlösa par som längtar efter att få välkomna det barn de inte kunde få själva. peppebaron

Ny vår för frivilligheten??
Elisabeth Sandlund skriver i Dagen under rubriken "Ny vår för frivilligheten": "Det våras för den ideella sektorn i Sverige. Att frivillighet är viktig och att det finns en tredje kraft med stor potential i samhället vid sidan av näringslivet och den offentliga sektorn är ingen nyhet. Många proklamationer om detta har gjorts de senaste åren. Och ännu mycket mer arbete på centrala samhällsområden genomförs varje dag inom ramen för idéburna organisationer. Nu tycks det som om vi står på tröskeln till ett nytt skede där frivillighet, engagemang och arbete utan egen ekonomisk vinning har chans att spela en ännu större roll för utvecklingen inte bara av samhället utan också av individerna. I går undertecknade regeringen en överenskommelse med de idéburna organisationerna inom det sociala området som arbetats fram efter många och långa diskussioner mellan den ideella sektorns representanter, kooperationen och kommuner och landsting." Då jag läser detta måste jag fråga mig: Är det goda eller dåliga nyheter? Vad innebär det avtal man skrivit? Vilka representanter för vilka frivilligorganisationer har varit med att undertecknat det? Det finns alltid en risk då staten går in och gör avtal med frivilligorganisationerna att frivilligorganisationernas villkor dikteras av staten. Och då kan man fråga sig hur mycket frivillighet som finns kvar. Erfarenheter av nuvarande samarbete visar dessvärre att staten använder sitt ekonomiska inflytande över frivilligorganisationerna för att tala om hur frivilligorganisationerna skall arbeta och vara organiserade. Regeringens direktiv till socialstyrelsen för att dela ut bidrag till missbruksvård och ungdomsvård är kopplat till en rad krav som innebär att några av frivilligorganisationerna med störst verksamhet i de frågorna inte får några bidrag alls, eftersom staten anser att de borde vara organiserade på ett annat sätt. En idéburen rörelse bärs av sin idé. Ett aktiebolag har sin grund i ett aktiekapital. Men vad händer med en idéburen organisation då man tvingas ge avkall på sin idé och bli något annat än man hade avsett? Det är naturligtvis bra att frivillarbete blir erkänt och villkoren för frivilligarbetet reglerade. Men om detta avtal är bra eller dåligt återstår att se. Elisabeth Sandlund pekar också på risken att frivilligorganisationerna blir de som får utföra det som det offentliga inte kan eller vill utföra. Elisabeth avslutar sin artikel med att kyrkorna inte får tappa sitt fokus. Kyrkan måste alltid komma ihåg varför den finns till och inte frestas att växa dit där pengarna finns. Elisabeth Sandlund: "Men visst finns det risker. Ivern att göra gott och att stå till tjänst nu när äntligen samhället uppvärderar idealiteten får inte leda till att kyrkor förvandlas till den sociala sektorns hjälpgummor som rycker in varhelst det offentliga inte räcker till. Bara om insatserna har sin fasta grund i kyrkornas primära uppgift - att sprida evangeliet - blir de till långsiktig välsignelse för alla parter." peppebaron

TV-gudstjänst från Frälsningsarmén i Nässjö
Missade du TV-gudstjänsten från kåren i Nässjö? Klicka på länken för att se gudstjänsten på webben. Gudstjänst 081026 Gudstjänst från Frälsningsarmén i Nässjö. Musiker och sångare från Frälsningsarmens kår i Nässjö medverkar med frälsningsofficer Sara Beijer som mötesledare. Överstelöjtnant Edda Svedman predikar över temat "Förlåtelse utan gräns".

Södertälje
Frälsningsarmén Södertälje:  En helg med Rut och Peter Baronowsky 25-26 oktober. Anteckningar från söndagspredikan>>  

Förlåtelse utan gräns
Blodomloppet går två vägar. Till hjärtat och från hjärtat. Om det inte kommer något blod till hjärtat, så kommer det inte heller något blod från hjärtat. Om det inte kommer något blod från hjärtat kan det inte heller flöda något blod till hjärtat. Genom Jesu död på korset får vi ta emot förlåtelse för all vår synd och allt vad vi gjort fel, "...och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd." (1 Joh 1:7). Det handlar om förlåtelsens blod som flyter till oss, till hjärtat. Tänk att det finns förlåtelse utan gräns. Tänk att Jesus dog på korset för att min synd skulle bli förlåten och för att jag skulle bli försonad med Gud. Människor försöker på alla möjliga sätt att lindra den skuld man går och bär för allt fel man gjort i livet. Man försöker lindra skulden för alla människor man skadat genom sina ord och handlingar. Man försöker olika vägar och bortförklaringar för att försöka må lite bättre. -Det var inte mitt fel.  -Alla gör ju så.  -Det är väl inte så farligt. Men normalt försvinner inte skulden av alla bortförklaringar. Det finns ett bättre sätt: "Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh :9) Genom att bekänna våra synder för Jesus kan vi både bli förlåtna och renade. Vi behöver inte bära på skulden längre. Inte för att vi har blivit perfekta, utan för att Han som är perfekt har tagit vår skuld på sig för att vi skulle gå fria. Det är förlåtelsen som vi tar emot. Det är blodet som flyter till hjärtat. Förlåtelse utan gräns. Men ofta sätter vi själva en gräns för den förlåtelse vi kan ta emot. Vi ger den inte vidare. För att blodet ska kunna flyta till hjärtat, måste det också finnas ett flöde från hjärtat. Söndagens evangelietext säger: "Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er." (Matt 6:14). Det finns ett samband mellan den förlåtelse vi ger ut och den förlåtelse vi tar emot. I bönen Fadervår finns det en begränsning i vår bön om förlåtelse. Vi ber att Gud ska förlåta oss på samma sätt som vi förlåter andra. Det är viktigt att du kan förlåta andra. Inte bara för de andras skull, men för din egen skull. Då en annan människa skadat dig genom sina ord eller på annat sätt, är det lätt att tänka att du ska ge igen. Att du ska visa dem att du inte tolererar att bli behandlad på det sättet. Du kan ligga vaken på nätterna och argumentera om hur orättvist det var och du kan hålla långa försvarstal som ingen annan än du själv lyssnar på. Det kan till och med vara så att den som sa det där till dig inte har en aning om att du blev sårad. Han som gjorde fel går fri och du som inte gjorde fel sitter fast i de orden som blev uttalade. Visst är det orättvist! Det finns människor som har låtit sit liv förstöras av vad någon sa för 30 år sedan. Det har satt sig djupare och djupare tills de har blivit förbittrade människor, ja till och med fysiskt sjuka. Jag har hört talas om människor som har blivit omedelbart helade i det ögonblick de kunde förlåta en annan människa. Sitt inte fast i det som varit. Våga släppa taget om det som skadat dig. Säg till Jesus "Jag vill förlåta, hjälp mig". Då du gör det släpper du förlåtelsens blod vidare från ditt hjärta och du kan börja leva igen. Begränsa inte förlåtelsen. Låt blodet flyta till ditt hjärta, ta emot förlåtelse för vad du har gjort. Låt blodet flyta vidare från ditt hjärta, förlåt dem som sårat dig. Lev i det dubbla flödet. Bli fri från både det du gjort och vad andra gjort mot dig. "Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss." Matt 6:12) Bloggpredikan söndagen den 26 oktober 2008 Tema: Förlåtelse utan gräns Evangeliettext: Matt 6:9-15 peppe (fritt efter jutte)

rupeba på facebook
Nu finns rupeba som en grupp på facebook. Klicka på facebook-loggan så kommer du till rupeba-gruppen på facebook. Beskrivning: Kristen grupp. Diskussioner, information, evenemang, tips, apologetik, undervisning, Dagens andakt

Ny vår för frivilligheten??
Elisabeth Sandlund skriver i Dagen under rubriken "Ny vår för frivilligheten": "Det våras för den ideella sektorn i Sverige. Att frivillighet är viktig och att det finns en tredje kraft med stor potential i samhället vid sidan av näringslivet och den offentliga sektorn är ingen nyhet. Många proklamationer om detta har gjorts de senaste åren. Och ännu mycket mer arbete på centrala samhällsområden genomförs varje dag inom ramen för idéburna organisationer. Nu tycks det som om vi står på tröskeln till ett nytt skede där frivillighet, engagemang och arbete utan egen ekonomisk vinning har chans att spela en ännu större roll för utvecklingen inte bara av samhället utan också av individerna. I går undertecknade regeringen en överenskommelse med de idéburna organisationerna inom det sociala området som arbetats fram efter många och långa diskussioner mellan den ideella sektorns representanter, kooperationen och kommuner och landsting." Då jag läser detta måste jag fråga mig: Är det goda eller dåliga nyheter? Vad innebär det avtal man skrivit? Vilka representanter för vilka frivilligorganisationer har varit med att undertecknat det? Det finns alltid en risk då staten går in och gör avtal med frivilligorganisationerna att frivilligorganisationernas villkor dikteras av staten. Och då kan man fråga sig hur mycket frivillighet som finns kvar. Erfarenheter av nuvarande samarbete visar dessvärre att staten använder sitt ekonomiska inflytande över frivilligorganisationerna för att tala om hur frivilligorganisationerna skall arbeta och vara organiserade. Regeringens direktiv till socialstyrelsen för att dela ut bidrag till missbruksvård och ungdomsvård är kopplat till en rad krav som innebär att några av frivilligorganisationerna med störst verksamhet i de frågorna inte får några bidrag alls, eftersom staten anser att de borde vara organiserade på ett annat sätt. En idéburen rörelse bärs av sin idé. Ett aktiebolag har sin grund i ett aktiekapital. Men vad händer med en idéburen organisation då man tvingas ge avkall på sin idé och bli något annat än man hade avsett? Det är naturligtvis bra att frivillarbete blir erkänt och villkoren för frivilligarbetet reglerade. Men om detta avtal är bra eller dåligt återstår att se. Elisabeth Sandlund pekar också på risken att frivilligorganisationerna blir de som får utföra det som det offentliga inte kan eller vill utföra. Elisabeth avslutar sin artikel med att kyrkorna inte får tappa sitt fokus. Kyrkan måste alltid komma ihåg varför den finns till och inte frestas att växa dit där pengarna finns. Elisabeth Sandlund: "Men visst finns det risker. Ivern att göra gott och att stå till tjänst nu när äntligen samhället uppvärderar idealiteten får inte leda till att kyrkor förvandlas till den sociala sektorns hjälpgummor som rycker in varhelst det offentliga inte räcker till. Bara om insatserna har sin fasta grund i kyrkornas primära uppgift - att sprida evangeliet - blir de till långsiktig välsignelse för alla parter." peppebaron

Annas eviga om aborter
"När blir ett barn till? Är det vid befruktningen eller när det föds? Eller någon gång däremellan? Frågan är central i abortdebatten. Och om det inte är barn som aborteras - varför begravs de då på en kyrkogård? Anna Lindman Barsk bjuder in gäster som aldrig annars skulle dela middagsbord, människor som har diametralt olika åsikter i livsavgörande frågor. I premiärprogrammet medverkar Marcus Birro, författare, Hanne Kjöller, ledarskribent, och Mats Selander, ordförande i föreningen Människorätt för ofödda." Se programmet i repris: Annas Eviga 081025 Läs kommentar på Bengts blogg>> Dagen>> Det första avsnittet av "Annas eviga" handlade om abort. -Hanna Kjöller reagerade mot att det var huvudsakligen män som hade synpunkter på om kvinnans skulle göra abort eller inte. -Marcus Birro reagerade starkt på att han inte skulle få ha en åsikt om man skulle abortera hans barn eller inte. Birro menade vidare att det är föräldrarna själva och ingen annan som ska ta beslutom abort eller inte. -Mats Selander hade uppfattningen att aborter är folkmord, men att det inte var kvinnan som var mördaren, utan läkaren som utförde aborten. Jag tycker att det var positivt att Mats Selander inte la skulden på kvinnan, som ofta är i mycket trängd situation inför abortbeslutet. Men jag tycker inte att det är endast läkarna som är de som är ansvariga för folkmordet, utan även politiker som beslutar om aborter eller inte. Jag fick intrycket att alla tre i panelen hade uppfattningen att abort är att ta ett liv. Med den utgångspunkten är det svårt att förstå Hanne Kjöllers hållning att män inte ska ha rätt att ha prinicipiella synpunkter på om man ska ta liv eller inte. Lika svårt att förstå är Birros synpunkt att ingen annan än föräldrarna skulle ha rätt att ha en uppfattning om det riktiga eller felaktiga med aborter. Det är klart att alla människor i en demokrati har rätt att ha synpunkter om man i sin kultur vill legalisera att ta liv eller inte. Det vore bättre om samhället underlättade för kvinnor att föda sitt barn, även om de inte anser att det har möjlighet att ta föräldraansvaret. Det finns många barnlösa par som längtar efter att få välkomna det barn de inte kunde få själva. peppebaron

rupeba på facebook
Nu finns rupeba som en grupp på facebook. Klicka på facebook-loggan så kommer du till rupeba-gruppen på facebook. Beskrivning: Kristen grupp. Diskussioner, information, evenemang, tips, apologetik, undervisning, Dagens andakt

Södertälje
Frälsningsarmén Södertälje:  En helg med Rut och Peter Baronowsky 25-26 oktober. Anteckningar från söndagspredikan>>  

Ny vår för frivilligheten??
Elisabeth Sandlund skriver i Dagen under rubriken "Ny vår för frivilligheten": "Det våras för den ideella sektorn i Sverige. Att frivillighet är viktig och att det finns en tredje kraft med stor potential i samhället vid sidan av näringslivet och den offentliga sektorn är ingen nyhet. Många proklamationer om detta har gjorts de senaste åren. Och ännu mycket mer arbete på centrala samhällsområden genomförs varje dag inom ramen för idéburna organisationer. Nu tycks det som om vi står på tröskeln till ett nytt skede där frivillighet, engagemang och arbete utan egen ekonomisk vinning har chans att spela en ännu större roll för utvecklingen inte bara av samhället utan också av individerna. I går undertecknade regeringen en överenskommelse med de idéburna organisationerna inom det sociala området som arbetats fram efter många och långa diskussioner mellan den ideella sektorns representanter, kooperationen och kommuner och landsting." Då jag läser detta måste jag fråga mig: Är det goda eller dåliga nyheter? Vad innebär det avtal man skrivit? Vilka representanter för vilka frivilligorganisationer har varit med att undertecknat det? Det finns alltid en risk då staten går in och gör avtal med frivilligorganisationerna att frivilligorganisationernas villkor dikteras av staten. Och då kan man fråga sig hur mycket frivillighet som finns kvar. Erfarenheter av nuvarande samarbete visar dessvärre att staten använder sitt ekonomiska inflytande över frivilligorganisationerna för att tala om hur frivilligorganisationerna skall arbeta och vara organiserade. Regeringens direktiv till socialstyrelsen för att dela ut bidrag till missbruksvård och ungdomsvård är kopplat till en rad krav som innebär att några av frivilligorganisationerna med störst verksamhet i de frågorna inte får några bidrag alls, eftersom staten anser att de borde vara organiserade på ett annat sätt. En idéburen rörelse bärs av sin idé. Ett aktiebolag har sin grund i ett aktiekapital. Men vad händer med en idéburen organisation då man tvingas ge avkall på sin idé och bli något annat än man hade avsett? Det är naturligtvis bra att frivillarbete blir erkänt och villkoren för frivilligarbetet reglerade. Men om detta avtal är bra eller dåligt återstår att se. Elisabeth Sandlund pekar också på risken att frivilligorganisationerna blir de som får utföra det som det offentliga inte kan eller vill utföra. Elisabeth avslutar sin artikel med att kyrkorna inte får tappa sitt fokus. Kyrkan måste alltid komma ihåg varför den finns till och inte frestas att växa dit där pengarna finns. Elisabeth Sandlund: "Men visst finns det risker. Ivern att göra gott och att stå till tjänst nu när äntligen samhället uppvärderar idealiteten får inte leda till att kyrkor förvandlas till den sociala sektorns hjälpgummor som rycker in varhelst det offentliga inte räcker till. Bara om insatserna har sin fasta grund i kyrkornas primära uppgift - att sprida evangeliet - blir de till långsiktig välsignelse för alla parter." peppebaron

rupeba på facebook
Nu finns rupeba som en grupp på facebook. Klicka på facebook-loggan så kommer du till rupeba-gruppen på facebook. Beskrivning: Kristen grupp. Diskussioner, information, evenemang, tips, apologetik, undervisning, Dagens andakt


Annons:

Vill du tjäna pengar på din blogg?

Vet du om att du kan tjäna pengar på ditt bloggande? Genom att publicera annonser från olika affiliatenätverk på din blogg får du provision på den försäljning som dina besökare genererar. Du väljer själv vilka företag och produkter du vill marknadsföra men en enkel tumregel är att hålla sig till sådant som intresserar just dina besökare.

Nedan listar vi olika affiliatenätverk som vi rekommenderar. Besök dem alla och registrera ett konto som "Publisher / Annonsör". Därefter kan du välja och vraka mellan olika program som du vill marknadsföra. Kontakta oss gärna om du har några frågor så ska vi försöka hjälpa dig framåt. Lycka till!


Registrera konto på AdTraction - Har många bra annonsprogram för t.ex. hälsa, skönhet, parfym, smink m.m.